Vánoční tradice podle představ radnice: štědrá nadílka pro kamarády

27.11.2007

Pořádání vánočních akcí je pochopitelně prestižní záležitostí snad většiny městských částí. Každá volí trochu jiný přístup. Výnosnou záležitostí jsou zejména vánoční trhy, a to vzhledem k ochotě zákazníků utrácet před Vánocemi více, než v jiných ročních obdobích. Radnice zpravidla organizují výběrová řízení, kdy rozhoduje kvalita architektonicko-technického řešení (vzhled stánků, výzdoba tržiště), sortiment a hlavně výše částky za pronájem pozemku. Jaké řešení zvolila Praha 5?

Podle oficiálního údaje radnice Prahy 5 www.tiskovecentrum.cz měly kulturní programy začít už 1.prosince a trvat 23 dní. Na místě si náhodní kolemjdoucí dočtou něco jiného, a totiž, že akce probíhají od 5. do 23. prosince. Na stejném plakátu se praví, že „Městská část v čele se starostou JUDr. Milanem Jančíkem, radou a celým zastupitelským sborem vás srdečně zvou na Vánoční slavnosti u Zlatého Anděla…,“ ačkoliv by skutečnosti lépe odpovídalo vyjádření: „v čele s Milanem Jančíkem a jemu oddaných úředníků, kteří připravili výběrové řízení. Ale nepředbíhejme.

Odpolední akce začíná podle plánu o půl čtvrté. Na podium přichází Marek Černoch, syn pořadatele a majitele agentury Route 102 Karla Černocha. Následujících 20 minut zahraje skupina Angels všeobecně známé hity, včetně zaručeně vánočního šlágru „Jede jede mašinka“. Hlavním zpěvákem Angels je sám Marek Černoch. Zároveň oznamuje dnešní program a ten příští komentuje slovy: „Během vánočních slavností zde vystoupí řada osobností, sice se na plakátě nedozvíte kdy, ale alespoň kdo.“ Pravdu má v tom, že program není veřejnosti předem znám, takže případný zájemce o konkrétního interpreta musí vystoupení oželet nebo k Andělu chodit každý den. Následuje další dvacetiminutové vystoupení dívčí taneční skupiny Dixi a pak moderátor vítá Martina Tankweye (jehož jméno organizátoři neumějí ani správně napsat), a po krátkém interview o způsobu slavení Vánoc v Kongu zazpívá přítomnému publiku několik písniček. Mezi nimi opět „Jede jede mašinka“, kterou má zřejmě pořadatelská agentura v podmínkách smlouvy, stejně jako každých deset minut opakování první věty z propagačního plakátu, totiž, že akci pořádá Městská část Praha 5 v čele s JUDr. Milanem Jančíkem. Po kulturní vložce skupiny Dixi podium ovládne, slovy moderátora, muzikálový zpěvák Martin France, který tentokrát píseň "Jede jede mašinka" překvapivě vynechává. Blíží se půl sedmá a tak je čas pro dnešek skončit. Pokračování zítra.
"V rolích moderátorů se budou střídat Václav Upír Krejčí, Veronika Havlová, Marek Černoch, Kamila Petrdlíková a Milan Schmid. Se svou produkcí se tu předvedou známá jména českého hudebního nebe – např. Oskar Petr, Tomáš Savka, Jitka Zelenková, skupina Schovanky, Šárka Rezková Martin Tankwey, Heidi Janků, skupina Bůhví, skupina Taxmeni, Karel Kahovec, František Nedvěd či Helena Zeťová. Svůj um předvedou i děti ze ZŠ Kořenského a MŠ Kurandové. K vidění bude i divadelní představení v podání divadelního souboru Montmartre," uvádí se ve stejné tiskové zprávě MČ Prahy 5. Tak kdo by neodolal.

Postmoderní tržiště Vánoční slavnosti na Smíchově u Anděla považuje radnice Prahy 5 za novou tradici "pro využití volného času občanů a zastavení v předvánočním čase“. Na financování této tradice vyčleňují radní z rozpočtu každoročně 2 mil. Kč. Více na www.praha5.cz
Od roku 2003 tato částka putuje na účet soukromé společnosti Route 102, kterou radnice vybrala jako realizátora. Další firma se stejným majitelelem Agentura Charlie, následně zajišťuje umístění a pronájem stánků, výzdobu a vlastní provoz celého tržiště, přičemž veškeré výnosy i náklady jsou už záležitostí agentury. V letošním roce si firma účtuje za pronájem jednoho stánku 1600 Kč na den. Ze třiceti stánků a dalších čtyř provozoven rychlého občerstvení si tak provozovatel po dobu trvání trhů (30 dnů) může přijít minimálně na 1 mil. 600 tis. Kč. I po zaplacení daní i veškerých nákladů není celkový zisk jistě zanedbatelný.

Tradiční vánoční výrobky Co nabízí Route 102 oproti jiným, paralelně pořádaným vánočním slavnostem v jiných městských částech? Radnice Prahy 5 považuje za přidanou hodnotu právě kulturní program pro občany během vánočních trhů. Milan Jančík říká, že dotace 2 mil. je určena pouze na koncerty populárních osobností na pěší zóně. (V dřívějších letech podle usnesení Rady hradila městská část Prahy 5 přitom také provoz tržiště: Více na www.praha5.cz. Nejnovější usnesení rady, schvalující smlouvu s Route 102 v době vydání článku nebylo na webovách stránkách Prahy 5 zveřejněno.)
Návštěvníci např. Staroměstského náměstí se ale setkají trochu s odlišným žánrem, který atmosféru Vánoc, narodíl od Prahy 5, navodí poněkud alternativnějším způsobem, takže hit "Jede jede mašinka" zde neuslyšíte. Více na: http://www.taiko.cz/vanocni_trhy/program.php
Vedení radnice má zřejmě jiný vkus, ale důležitější je informace, že program na Staroměstském náměstí magistrát hl. města Prahy, ani MČ Prahy 1 téměř nedotuje. Tomáš Savka narozdíl od dětského souboru Rolnička patrně nevystupuje zadarmo.
Král Anděla Radnice Prahy 5 zvolila oproti ostatním "sousedům" kombinaci těch nejhorších řešení. Od pořadatele za pronájem stánků nedostane ani korunu, navíc dotuje program, který není předem veřejnosti zřejmý, organizovaný jedním a tím samým člověkem. "Rozhodně to není nevýhodné. Oni nám poskytují plný servis. Zajišťují stánky, vánoční strom, atrakce pro děti, bezpečnostní agenturu a za to všechno jim nic neplatíme. Na oplátku nechceme nic za pronájem prostor, " uvedl tiskový mluvčí Jiří Baumruk pro Pražský deník.

Pro srovnání se nyní můžeme porozhlédnout po jiných sousedících městských částech.
Společnost Taiko s.r.o., která již druhým rokem provozuje vánoční a velikonoční trhy na Staroměstském a Václavském náměstí, platí nájemné magistrátu hl. města Prahy celkem 1 mil. 990 tis. Kč za rok. Více na: www.praha-mesto.cz Agentura se zároveň spolupodílí vlastními náklady 500 tis. Kč na zajištění kulturního programu. Školy vystupují zdarma, ale Taiko jim hradí občerstvení, malý dárek pro děti a v případě mimopražských škol také dopravu. Magistrát hl.města se finančně spolupodílí pouze na části programu, jako jsou například workshopy pro děti nebo vystoupení Superstar, které organizuje Core production.

MČ Praha 2 koncerty nepořádá a jako provozovatele vánočních trhů na náměstí Míru v letech 2004 až 2007 vybrala Ing. arch. M. Valoviče. Cena za pronájem pozemku činí 210 tis. za jedno období, tj. 35 dní včetně režijních nákladů a servisu, který považuje radnice Prahy 5 za nadstandardní. Provozovatel navíc platí poplatek za zábor veřejného prostranství 135 tis.Kč (s místním poplatkem 25 Kč/m2/den) a na vánočním stromě nesmí být žádná reklama. Celkem se tedy rozpočet Prahy 2 obohatí o 345 tis. Kč. Stánkaři platí provozovateli 1400 Kč na den, tj. o 200 Kč méně než v Praze 5. Nabízený sortiment je zhruba stejný jako v Praze 5.

Praha 6 pořádá pouze vánoční kulturní akce. Více na: www.praha6.cz Vlastní program zajišťuje výhradně kulturní odbor, jehož pracovníci mají podle slov mluvčího Martina Šálka takovou činnost v popisu práce, a tak není důvod svěřit pořadatelství soukromé agentuře. Náklady na zajištění odhaduje do 1 mil Kč, přičemž nejvíce peněz je určeno na honoráře účinkujícím. Jednotlivý koncert trvá okolo jedné hodiny a program je předem znám.


V srpnu letošního roku vyhlásila radnice Prahy 5 další veřejnou obchodní zakázku na vánoční a velikonoční slavnosti na Smíchově. Smlouva s Route 102 totiž vypršela a tak se radnice rozhodla uspořádat veřejnou soutěž. Nejprve schválila na její zajištění firmu s názvem Veřejné zakázky, s.r.o., více na www.praha5.cz, ale o měsíc později usnesení revokovala a rozhodla se provést výběr sama. Podrobnosti na www.praha5.cz

V říjnu pak členové výběrové komise, jmenované radou Prahy 5, "nečekaně" opět vybrali firmu Route 102 a pověřili ji pořádáním vánočních slavností až do roku 2011. Za tuto dobu obdrží Route 102 od Prahy 5 celkem 10 mil. Kč. "Bylo jí to vytvořeno přesně na míru. Myslím si, že byla dokonce jediná, kdo se do výběrového řízení přihlásila," říká zastupitel a bývalý radní Ondřej Gál, který se výběrového řízení nakonec nezúčastnil.

Další pochybnosti o transparentnosti výběrového řízení vzbuzují jména hlavních aktérů:
Jednatelem za firmu Route 102 se sídlem Besední 3, Praha 1 je Karel Černoch, dlouholetý kamarád starosty Jančíka. Černoch zároveň vlastní Agenturu Charlie, která kromě trhů na pěší zóně Anděl na stejném místě pořádala tři dny před letošními komunálními volbami „Koncert hvězd“. Za tuto předvolební kampaň zaplatila radnice 260 tis. Kč. Více na www.praha5.cz

Pan pořadatel Jediným společníkem Karla Černocha v Route 102 a tedy i spoluorganizátor vánočních slavností je Michal Prunar. Ten je zároveň jednatelem ELTODO Národní dům (100% vlastníkem je firma ELTODO EG, a.s., která od magistrátu hl. města Prahy získává řadu veřejných zakázek, vykonává správu, provoz a údržbu veřejného osvětlení na území hl. města Prahy a jejich stožáry pronajímá pro reklamní plochy, mmj. na předvolební kampaň.
V roce 1998 bylo ELTODO zmíněno v souvislosti s tajnými sponzory ODS. Tehdy šéf pražské organizace ODS a primátor Jan Koukal (v roce 2000 - 2001 shodou okolností zaměstnán právě v Eltodu) dokonce přiznal přijetí darů. O propojení ODS a Eltodo více zde nebo zde.
Zbývá dodat, že v Eltodu byl v roce 1995 - 1997 místopředsedou představenstva Boris Vostrý, obviněný a stíhaný pro podvody s majetkem Harvardského průmyslového holdingu, toho času na Belize.)
Do června letošního roku funkci jednatele Eltodo Národní dům spolu s Michalem Prunarem zastával současný náměstek ministra vnitra Zdeněk Zajíček, syn bývalé zastupitelky Prahy 5 Věnceslavy Zajíčkové, a po tři roky ředitel magistrátu hl. m. Prahy. Otec Zdeňka Zajíčka byl od založení do konce roku 2004 představitel Tanečního centra Praha, které je radnicí Praha 5 protěžováno v souvislosti s kauzou gymnázia Buďánka na Žvahově.

Kdyby chtěla radnice Prahy 5 postupovat hospodárně a transparentně, pověřila by na základě výběrového řízení jednu agenturu na pořádání trhů, která za pronájem dobře zaplatí. Vlastní program pak může třeba zajistit kulturní odbor, nebo nakonec i jiná firma, v případě efektivnější organizace. Jistě levnější nemusí znamenat vždy kvalitnější, ale na uvedených příkladech je zřejmé, že obě kritéria nemusí být protichůdná.
Každopádně se jedná pouze o akademický návrh, protože je jasné, že vzhledem k nově uzavřené smlouvě, budou v příštích pěti letech všechny smíchovské Vánoce vypadat stejně.

Představitelům Route 102 redakce Pražské štětky proto přeje bohatého Ježíška a občanům Prahy 5 naději, že vláda věcí tvých se jednou navrátí.

Autor: Kubikus   |   Sekce: Jančík a jeho parta   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Diskuse

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


Očekáváte zlepšení života v Praze 5 v následujícím volebním období?

28% (56)

5% (10)

20% (39)

45% (89)
Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

KAUZA 5 - občanský zpravodaj Prahy 5