Malátova č.p. 633 na Praze 5 - další "tunel do pozítří "?

15.4.2008

Malátova č.p. 633 na Praze 5 - další "tunel do pozítří "?Koalice ODS/ČSSD/ED vedená Milanem Jančíkem (ODS) se chystá na zastupitelstvu Prahy 5 dne 17.4. svou převahou odhlasovat další legální "tunel" majetku Prahy 5 tj. prodej domu Malátova čp. 633/12, na parcele č. 187, k. ú. Smíchov, za cenu 10 mil.Kč nájemci firmě Spectrum Development s.r.o. Nevýhodný prodej je zamlžen tím, že jsou od odhadu tržní ceny 23 mil.Kč (ve skutečnosti odhadu ceny pro daň převodu nemovitosti) odečteny údajné investice nájemce ve výši 13 mil. Kč (podle posudku znalce najatého firmou Spektrum). Prodej se má realizovat do 31.10.2008.

Klub Zelených a další opoziční zastupitelé nesouhlasí s nevýhodným prodejem nemovitosti pod cenou, která bude mít za 10 let hodnotu přibližně 60 mil. Kč!

„Rada Milana Jančíka se snaží údajně racionálním prodejem po 15 letech zamést pod koberec chybné nastavení smlouvy z roku 1993 na exklusivní nájem placený ve švýcarských francích. Nevýhodnou smlouvu bez korekce inflace nebo změn kursů a s předkupním právem na dalších 25 let podepsal bývalý starosta ODS. Vypovědět smlouvu za 10 let jistě nějaký úředník radnice v roce 2018 zvládne“, konstatuje zastupitel Lukáš Budín.

Zelení požadují, aby koalice záměr prodeje vyvěsila na úřední desku a bez spěchu hledala budoucího kupce, který v roce 2018 nabídne obci výrazně víc.

„Veřejnost si dobře pamatuje, jak se koalice Milana Jančíka snažila v létě 2007 připravit realizaci nevýhodné směny podceněných obecních pozemků v Jinonicích za předražený hotel ALPINA ve Špindlerově Mlýně. Bez odpovědi leží na radnici od podzimu 2007 nabídka jiného zájemce na koupi pozemků, která je o 20 mil Kč výhodnější“, dodává zastupitel Jan Martinec.

Zelení budou požadovat stažení bodu z programu 11.zasedání ZMČ, analýzu všech posudků, ocenění technického zhodnocení domu nájemcem a zveřejnění všech právních stanovisek, které si Rada Milana Jančíka k legalizaci „tunelů“ ze velké peníze ráda zadává.

Za zastupitelský Klub SZ

RNDr. Jan Martinec  (jan.martinec@zeleni.cz ,  776629209)
Bc. Lukáš Budín (lukas.budin@zeleni.cz  605587181)
Ing.Ondřej Velek (ondrej.velek@zeleni.cz 604334424)

Odkazy
Strana zelených Prahy 5 http://praha5.zeleni.cz

=================================================================================
TZ Rady MČ Prahy 5  z 12. 3. 2008. http://www.praha5.cz/urad/c/202808 
 
MČ Praha 5 prodá dům v Malátově ulici
Rada MČ Praha 5 souhlasila se záměrem prodeje objektu čp. 633 a zastavěné  pozemky za cenu 23 milionů korun českých. MČ Praha 5 v záměru vyjádřila  souhlas  s prodejem stávajícímu nájemci, společnosti Spektrum Development, spol. s r.o.  Objekt je v současné době zcela v užívání nájemce. Důvodem prodeje je  vypořádání smluvního vztahu mezi městskou částí a nájemcem, který byl uzavřen v roce 1993.  Smluvní vztah, který uzavřel tehdejší starosta ing. arch. Petr Syrový CSc.,  znamenal příjem do městského rozpočtu přibližně částku 1 milion korun  ročně.  Nájemné bylo sjednáno fixně na částku 9.132 Sfrs (švýcarských franků).   S ohledem na klesající hodnotu měny (Sfrs), ve které je nájemné placeno a  ve smlouvě zakotvené předkupní doložce, je pro městskou část v současnosti  ekonomicky přínosnější prodej nemovitosti za nabídnutou cenu 23 milionů  korun českých, než pokračování ve smluvním nájemním vztahu za současných  podmínek.
"Výtěžnost nájemného je v dnešní době nižší než když byla smlouva  uzavírána. Předpokládaný ekonomický růst České republiky by příjmy z pronájmu ještě  více prohluboval, i proto byl záměr prodeje schválen," vysvětlil radní MČ Praha  5 Vojtěch Zapletal.  Vzhledem ke stále posilující koruně a plánovanému přechodu české měny na  EURO před vypršením nájemní smlouvy je pro městskou část výhodnější smluvní  vztah  nyní vzájemně vyrovnat a dostát svým závazkům vůči nájemci a předmětnou  nemovitost mu přednostně nabídnout k odkoupení.   Městská část Praha 5 si je plně vědoma, že v roce 1993 byly podmínky  uzavřené smlouvy pro městskou část výhodné, především s ohledem na nutnost vložení  milionových finančních prostředků na rekonstrukci objektu se kterými  tehdejší  vedení radnice nepočítalo. Pomocí smlouvy o rekonstrukci nemovitosti a  jejím dalším využití stav nemovitosti sanovalo.  Vyčíslení finančních nákladů nájemce na rekonstrukci nemovitosti je ve výši  necelých 17 milionů korun českých. Na základě uskutečněných jednání mezi  nájemcem a odborem obchodních aktivit došlo ke snížení této částky nákladů  o  4 milióny korun českých. Rada MČ Praha 5 schválila záměr prodeje objektu za uvedenou cenu s přihlédnutím k uzavřené smlouvě, jejíž vypovězení by znamenalo neúnosné finanční prostředky.  Dále rada schválila souhlasný návrh Komise obchodních aktivit a majetku a  uznává vložené investice ve výši 13 milionů korun a souhlasila s doplatkem kupní  ceny ve výši 10 milionů korun českých.

Autor: Admin   |   Sekce: Radnice   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Související články


Diskuse

Znát podrobnosti Pražan odjinud 16.4.2008 00:24
Re: Znát podrobnosti Kluk 16.4.2008 16:59

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


Očekáváte zlepšení života v Praze 5 v následujícím volebním období?

28% (56)

5% (10)

20% (39)

46% (90)
Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

KAUZA 5 - občanský zpravodaj Prahy 5