Výrok týdne

P.  J a n č í k :
Žádám hosty, aby se zdrželi projevů, tady je jednání svébytného zastupitelstva.

..............................
P.  H e i s s l e r :
 Chtěl bych oznámit přítomným zastupitelům a občanům, že byla uzavřena nová koaliční dohoda bez účasti klubu SNK-ED na základě porušení předchozí koaliční smlouvy ze strany klubu SNK-ED.

……………………
P.  J a n č í k :
 Doplnil bych kol. Heisslera. Nejedná se o novou koaliční smlouvu, ale o dodatek ke stávající koaliční smlouvě, která upravuje jiné politické subjekty a signatáře koaliční smlouvy.
……………………

P.  M a r t i n e c :
 Rád bych připomněl, že máte dvojí metr. Kdysi jsme byli svědky vašeho jednání, kdy jste nám ukazoval svůj mobilní telefon a říkal jste, že komunikujete přes SMS s paní Angelou Morávkovou, že to stačí, a najednou zde chceme vidět dopisy atd. Byl bych rád, pokud byste všem měřil stejným metrem.

P.  J a n č í k :
 Jmenování a rezignace je něco jiného, ale o to nejde. Kolega Macek a kolega Gál..

…………………….
P.  H e i s s l e r : 
 Pokud jde o odvolání, konzultovali jsme to s právníky. Je to lepší. Rezignoval takovým způsobem, který je pro nás v tuto chvíli neprávní, není ověřený podpis, jen předložil kus papíru a řekl to na mikrofon. V zákoně je řečeno, že volíme a odvoláváme. Tak o tom mluví zákon o hl. m. Praze.

…………………….
P.  J a n č í k :
 Pane Budíne, je vidět, že nesledujete rozhodnutí rady a pan kol. Tuček asi také neví, o čem hlasuje. Byla to směrnice o pohybu osob v úřadu. Klíč má proto, kdyby byl zamčen dvůr, jelikož radní mají umožněno parkování ve dvoře. Dveře do dvora se zamykají, proto má klíč od kanceláře.

………………………
P.  Š e s t á k : 
 Chtěl bych se paní Matouškové zeptat, za které strany byla na kandidátkách od r. 1990.

P.  M a t o u š k o v á :
 V r. 1990 to bylo na kandidátce Občanského fóra, v r. 1994 – 98 na kandidátce ODS – všechno jako nezávislá, potom SNK-ED, Zelení – také jako nezávislá a naposledy za Stranu zelených – také jako nezávislá.
…………………………
 

P. J a n č í k :
 Je to tak, pane Dvořáku? (Ano). Je to tak, pane Najmone? (Ano). Je to tak, kolegyně Češková? (Ano). Je to nezpochybnitelné. Nezpochybňujte návrhový výbor. 
 

Anna Grušová

"Já se nabízím, když už jsem v důchodu a mám teď hodně času, že ty závěrečné zprávy umístím na internet sama."   V reakci na vytrvalé zdůvodňování kolaičních zastupitelů, proč není možné umístit závěrečné zprávy ohledně poskytnutých grantů na internet MČ Prahy 5.  

Milan Jančík

„Je velmi pozitivní, že také zpracovatel územního plánu, tedy útvar rozvoje města, vyjádřil svůj názor. Těší mne, že mohu potvrdit, že zeleň v Praze 5 zůstane ve stávajícím měřítku a navíc v rámci již zahájených projektů bude zeleně více."

Miroslav Škaloud, senátor

Ke konci mítinku to jeden z voličů nevydrží a ptá se: "Proč vždycky před volbami dělají politici z lidí idioty? Naslibují toho tolik, a pak nic nesplní."
I na tohle má Škaloud připravenou odpověď. "Bez slibů volby nevyhrajete. Když už platíte tolik peněz za billboard, musíte tam přece něco napsat."

Petr Horák, místostarosta:

"Předtím jsem pracoval jako obchodní manažer společnosti PPF a měl jsem na starosti správu nemovitostních portfolií. Jestli někdo z vás je větší odborník, tak klobouk dolů."
 

Milan Jančík:

"Nezabývej se nulama, zabývej se jen těmi, kteří mají nějaký vliv", důvěrně sdělil starosta kolegovi Horákovi o přestávce, v reakci na vystoupení opozičních zastupiteků, aniž by tušil, že ho slyšeli všichni návštěvníci on-line přenosu.

Milan Jančík:

„Chtěl bych poděkovat kolegovi Dvořákovi, který se rozhodl podpořit řádné zasedání a vyhnout se v případě mimořádného zastupitelstva zvýšením nákladů na organizaci mimořádné schůze, což bych osobně považoval za nehospodárné nákládání s veřejnými prostředky.“

 

Očekáváte zlepšení života v Praze 5 v následujícím volebním období?

28% (56)

5% (10)

20% (39)

46% (90)
Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

KAUZA 5 - občanský zpravodaj Prahy 5