Neopodstatněné výpady proti Laudátovi – Takovéhle Věci veřejné nechceme

12.1.2010

Neopodstatněné výpady proti Laudátovi – Takovéhle Věci veřejné nechceme „Takové Věci veřejné nechceme ! “ anebo „Na čí objednávku ?“ tak jsem zaznamenal kritické reakce množství občanů i sympatizantů Věcí veřejných na články „Laudát z TOP 09 pomohl Jančíkovi do sedla“ a „Jančík a Laudát: produkty demokracie po dvaceti letech“ v prosincovém čísle časopisu PRAŽAN -vydání pro Prahu a pro Prahu 5 politické strany Věci veřejné , kde je řada nepravdivých informací a tzv.“Dohoda pro Prahu“ je interpretována účelově a její celý smysl, zůstává čtenářům utajen, takže tyto články Pražana mi co do pravdivosti, připomínají spíše předlistopadové Rudé právo než list seriozní strany.

Pro lepší a  pravdivou  informovanost čtenářů proto uvádím následující fakta :

  1. Dohoda pro Prahu („Dohoda“) 1/, je vnitřní  dohoda ODS uzavřena v červnu 2006 mezi skupinami F.Laudáta a M.Jančíka z iniciativy tehdy 1.místopředsedy ODS a primátora  P. Béma k řešení sporu o kandidáty ODS na Praze 5 pro komunální volby  2006 a vliv v ODS na Praze 5,  tj. k řešení sporu vyvolaného Jančíkovými „mrtvými dušemi“.
1.Dle  čl. IV Dohody měl sice být Jančík starostou, zároveň však byla kandidátka ODS do komunálních voleb  z Jančíkových a Laudátových lidí sestavena paritně v poměru 1:1.
2. Dle čl. VI. Politické vedení ODS na Praze 5 měl podržet Laudát a měl mít většinu v oblastním řídícím orgánu , v oblastní radě ODS Praha 5.
3. V čl. XI. se Jančík zavázal nekandidovat v období 2010-14 do ZMČ Prahy 5,

tj. s ohledem na tehdejší politické spektrum na Praze 5,  Jančík „Dohodou“ ztrácel oporu v ODS Prahy 5 a  ve funkci starosty  by ho  Laudátovi zastupitelé + opozice měli pod kontrolou. Jančík by neměl v radě ani v zastupitelstvu Prahy 5 většinu, „dostarostoval by“ a zřejmě by se  vytratil z komunální politiky i z ODS na Praze 5.

Tento scénář  byl narušen „přeběhnutím“ několika lidí z Laudátova křídla na Jančíkovu stranu a posléze rozbit, když  ČSSD, předtím trvale proti  Jančíkovi v opozici, uzavřela s Jančíkem koaliční smlouvu a Jančík tak získal  většinu v radě i v zastupitelstvu Prahy 5.

2. Na čí straně byl Laudát.
 Laudát nebyl v tomto sporu nikdy  na straně M.Jančíka a „nepasoval sám sebe do role odpůrce Milana Jančíka“ 2/.  Střet vyplynul, z odlišného názoru na  politiku a jak má být prováděna. F.Laudát, jako předseda oblastního sdružení ODS Praha 5 prosazoval demokracii a poctivost politiky. Sledoval členy ODS v postavení zastupitelů a  jako zásadový člověk musil proti Jančíkovi zasáhnout  a většina tehdejší členské základny ODS Prahy 5 ho v tom podporovala.

Laudátova situace byla složitá, když  legitimní jednání  oblastních orgánů ODS Prahy 5 bylo  na vyšších úrovních ODS ignorováno, a to jak orgány strany , tak i jednotlivými vlivnými předními členy ODS až po bezzásadového a zbabělého předsedu ODS Topolánka, kteří „dávali od sporu ruce pryč“. Dohoda tak nabízela východisko a dosažení Laudátova politického cíle, byť ve vzdálenější časové perspektivě.
Ovšem i plnění „Dohody“je v ODS ignorováno a tak si Jančík v ODS asi opravdu může vybrat zda a kam bude v nadcházejících volbách kandidovat.¨
Avšak  Jančík by patrně v ODS nalezl způsob jak se na komunální  kandidátku ODS Prahy  5 v roce 2006 dostat i bez této dohody.
3. Nepravdivé tvrzení –jak   Laudát těžil z koalice Bém- Jančík/, např. místo generálního ředitele Obecního domu  aj. funkce“.
Laudát se stal ředitelem Obecního domu v roce 1995, za primátora Koukala. Bém v té době ještě nebyl ani členem ODS a Jančík byl v ODS novicem, řadovým zastupitelem Městské části Praha 5. Laudát byl a je především pracovitý a korektní. Vedení Obecního domu převzal ve složitých podmínkách jeho generální rekonstrukce. Rekonstrukci úspěšně dokončil a provoz Obecního domu se pod jeho vedením stal postupně ziskovým. Laudát přitom  realizoval řadu kulturních projektů, jeho práci neprovázely na tomto místě, ani v žádné jiné jeho funkci žádné skandály.
 Do  Kongresového centra. Laudát přišel  pomoci napravit krizový stav před zasedáním Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v roce 2000. Bém ani Jančík s touto akcí neměli vůbec nic společného a v době Laudátova působení v KCP na pražské radnici nebyli. Laudát  prosazoval a významně přispěl k realizaci řady  dopravních projektů, Připomeňme jen tramvaj na Barrandov.
Chronologie si lze ověřit z běžně dostupných pramenů.

Poslanec František Laudát v tomto sporu a v politice vůbec prokázal vysokou morální sílu.  Nevzdal se a zůstal věrný svým ideálům i za cenu  odchodu z ODS.
Kdybychom měli v politice dost takových Laudátů, nebylo by tam takových Jančíků a bylo by nám lépe!
Snažme se proto mít mezi našimi politiky více lidí tohoto typu a pomáhejme jim. Jsou přínosem naší politické scéně, potřebujeme je a to bez ohledu na stranickou příslušnost.

 Jako člověk, který měl možnost F.Laudáta v komentovaném období poznat hodně zblízka, nemohu mlčet a v  zájmu slušnosti a politické korektnosti žádám Věci veřejné  o otištění  vyjádření v plném znění v následujícím čísle časopisu Pražan – ve vydání pro Prahu, Prahu 5 a případně dalších, kde byly výše uvedené články otištěny. Na místě by byla též  omluva redakce p.Laudátovi. 

S pozdravem

                                                          Jiří Vitha, Praha 5


--------------
1/ Dohoda pro Prahu -úplném znění viz  Pražská štětka, 27.11.2007 : http://www.prazskastetka.cz/view.php?cisloclanku=2007112802
2/   Pražan , str. 10 , článek „Jančík a Laudát …“ závěr 4.odstavce: Ke stažení ZDE
3/    Pražan, str. 11, článek „Laudát z TO 09…“ 2.odstavec

Autor: Jiří Viťha   |   Sekce: Zastupitelé   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Diskuse

Smithk497 6.8.2016 14:47
Smithd191 5.8.2016 10:34
Co to má znamenat?! BuBu 26.3.2010 20:17
Re: Co to má znamenat?! Pražan odjinud 28.3.2010 23:21
Re: Re: Co to má znamenat?! Redakce 29.3.2010 09:37
Re: Re: Re: Co to má znamenat?! Pražan odjinud 29.3.2010 23:08
VV umí... Jenda Benda 22.2.2010 23:02
Re: VV umí... Petra 26.4.2010 15:06
S trochou pochybnosti Pražan odjinud 12.1.2010 22:55
Re: S trochou pochybnosti Datel 17.1.2010 09:32
Re: S trochou pochybnosti mil hurikán 12.2.2010 17:38
Re: Re: S trochou pochybnosti Datel 12.2.2010 19:21

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


Očekáváte zlepšení života v Praze 5 v následujícím volebním období?

28% (56)

5% (10)

20% (39)

46% (90)
Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

KAUZA 5 - občanský zpravodaj Prahy 5