Vidoule opět v hledáčku FINEPu, developer znovu zkouší změnit zeleň v přírodním parku na beton

27.5.2014

Vidoule opět v hledáčku FINEPu, developer znovu zkouší změnit zeleň v přírodním parku na betonZastupitelé Hlavního města Prahy budou znovu hlasovat o zastavění chráněné stolové hory Vidoule a to i když na podzim podobný návrh zamítli. Tentokrát zastavění odsouhlasila Rada hlavního města Prahy (RHMP). Předsedou rady je přitom primátor Hudeček, který před více než rokem, ještě jako náměstek pro územní rozvoj, proti změnám územního plánu ve prospěch developerů osobně vystupoval. Kroky, které by vedly k nevratným škodám v přírodním parku, i nyní iniciovala developerská firma FINEP. Vzácné území tak opětovně čelí likvidačním postupům. Proti stavebním záměrům přitom okamžitě vystoupili nejen občané a občanské spolky Prahy 5, ale i zastupitelstvo městské části Praha 5. Vše nyní záleží na zastupitelstvu hlavního města (ZHMP), které bude mít na svém zasedání dne 29. 5. 2014 osudu Vidoule již podruhé ve svých rukou. Vzácné území tak nadále čelí tlaku investorů a jejich snahám zastavět unikátní oblast. Proti tomuto záměru se obratem jasně vyjádřili nejenom občané a o.s. Prahy 5, ale usnesením svého zastupitelstva i MČ Praha 5. Vše nyní záleží na ZHMP, které na svém květnovém zasedání 29.5. 2014 rozhodne už poněkolikáté o osudu Vidoule.

Od posledního pokusu změnit Vidouli na čistě zastavitelnou plochu uplynulo devět měsíců.
Tehdy ZHMP jednoznačně zamítlo návrh změny územního plánu a tedy umožnění výstavby
v této unikátní lokalitě. Bohužel se zdá, že Vidoule přesto je a bude v hledáčku spekulantů a
investorů. Dokládá to zatím poslední pokus, který učinila firma FINEP - zkušený navrhovatel
podobných změn územního plánu.
V tomto případě se FINEP vůbec nezajímal o názor MČ Praha 5 a podal žádost přímo na
příslušný odbor Magistrátu hl. m. Prahy. Lokální samospráva tak byla zbavena možnosti se ke
změně vyjádřit. V rámci procesu schvalování na úrovni hlavního města nedostala změna souhlas
Komise pro územní plán, ale obdržela kladné stanovisko Výboru územního rozvoje. RHMP a na
svém zasedání 29. 4. z neznámých důvodů vybrala kladné stanovisko a se změnou souhlasila.
Rozhodnutí přitom zpochybňuje výroky samotného primátora Hudečka. Ten, ještě jako náměstek
primátora pro územní rozvoj, na veřejné diskusi o Vidouli, která se konala v jinonické aule
Univerzity Karlovy dne 20. února 2013, změny územního plánu ve prospěch developerů
rozhodně odmítal.
„Považuji za zcela nehorázné, že tato změna byla zařazena do programu celoměstsky
významných změn územního plánu, tedy tak zvaně na stůl, pokoutně a zcela netransparentně, aby
se o tom občané nedozvěděli. To, že Rada hl. m. Prahy souhlasila s touto změnou pak vnímám
jako opovržení rozhodnutím zastupitelstva hl. m. Prahy, které v září minulého roku jasně
vyjádřilo nevoli měnit tuto oblast pro zástavbu. Rozhodně se nemíníme této zvůli poddat a
chystáme relevantní protiopatření, protože Vidoule je klenotem nejenom Prahy a České
republiky, ale i Evropy. Rozhodnutí rady jde proti Zásadám územního rozvoje, kterými by se měl
řídit územní plán. Také zcela vylučuje participaci veřejnosti na územním plánování,“ říká Pavel
Peterka, člen občanského sdružení Cibulka, které se za ochranu chráněné lokality dlouhodobě
zasazuje.
Stolová hora Vidoule, jako součást přírodního parku Košíře-Motol, představuje zásadní zelenou
plochu pro Prahu 13 a Prahu 5, konkrétně pro Butovice, Ohradu, Jinonice, Košíře, Motol. Jedná
se o přírodní památku a nejvyšší pražský západní kopec (371 m n. m.) fungující jako plíce
metropole. Právě tudy do Prahy nejčastěji proudí čerstvý vítr ze Západu. Plánovaná zástavba tak
mimo jiné hrozí zhoršením smogové situace hlavního města během zimy a za dusného počasí v
létě, jak vyplývá z odborného stanoviska Komise životního prostředí Akademie věd České
republiky. Komise v čele s MUDr. Radimem Šrámem, Dr. Sc., vydala k plánováným změnám v
neprospěch zeleně jasné stanovisko: „Podobné záměry (spekulativní stavební záměry s
perspektivou mnohonásobného zisku založené na změnách územního plánu) obvykle vyvolávají
přímou i zprostředkovanou konfrontaci s většinou místní veřejnosti. Jedním z příkladů
takovéhoto střetu je v Praze lokalita tvořená částí náhorní plošiny Vidoule a přírodního parku
Košíře – Motol. (…) Důsledky nežádoucí zástavby zelených ploch a území majících ekologické
funkce jsou mnohostranné. Neznamenají jenom oslabování předpokladů pro trvale udržitelný
vývoj příslušných územních celků a kvality života v nich, ale zahrnují vlivy, projevující se
mnohdy zvýšenou nemocností a zhoršováním zdravotního stavu obyvatel v širším územním
měřítku.“
Unikátnost stolové hory si uvědomují nejenom místní občané a sdružení, kteří začali obratem
sbírat podpisy pod petici proti tomuto návrhu změny územního plánu, ale i samotná obec, tedy
MČ Praha 5. Na květnovém zasedání zastupitelstva (15. 5. 2014) se zcela jednomyslně usnesla,
že s navrhovanou změnou nesouhlasí a své stanovisko zaslala přímo primátoru Hudečkovi.
Půjde ZHMP proti vůli zastupitelstva Prahy 5 a potažmo i proti vůli občanů Prahy 5, nebo jako
v září zamítne navrhovanou změnu? Považujeme za žádoucí, aby dané území bylo sceleno ve
vlastnictví obce a to výkupem či směnou pozemků, a aby zde za participace občanů vznikl les a
další zelené plochy, částečně také citlivě řešený veřejný prostor pro nerušící volnočasové
aktivity. Věříme, že jednání ZHMP se zúčastní také zástupci samosprávy Prahy 5, kteří zde
budou tlumočit přání občanů zabránit změnám ve prospěch nových staveb.

platforma ZaPět
zapet@zapet.cz
Členy ZaPět jsou tato občanská sdružení z Prahy 5:
Cibulka; Ekologická a humanitární služba občanů Na Farkáně; Jinonice Vidoule; Košířská Cibulačka; Měchurka;
Občané pro Prahu 5; Praha 5 – Radlice; Prokopovo; Přátelé Buďánek; Přátelé Malvazinek; SPOPŽP;
Přátelé Prokopského a Dalejského údolí; Sdružení pro krajinu kolem nás; TCP Konzervatoř
a Mezinárodní centrum tance

Užitečné odkazy:
 http://www.cibulky.info/ (o. s. Cibulka)
 http://www.prirodniparky.wz.cz/09.html (informace o přírodním parku)
 http://www.cibulky.info/wp-content/uploads/Petice-Vidoule_2014.pdf (petice)

Autor: platforma ZaPět   |   Sekce: Životní prostředí   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Diskuse

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


Očekáváte zlepšení života v Praze 5 v následujícím volebním období?

28% (56)

5% (10)

20% (39)

46% (90)
Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

KAUZA 5 - občanský zpravodaj Prahy 5